برنامه روز “علم و زندگی”

“نشست چالش ­های تغییر اقلیم در ایران با تأکید بر مسئله آب”

سخنران

عنوان

ساعت

آقای دکتر علی اردلان،  مدیر گروه سلامت و تغییر اقلیم، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران

تغییرات اقلیمی و سلامتی

۱۶:۲۰-۱۶:۰۰

آقای دکتر علی اکبر شمسی ­پور، دانشیار دانشگاه تهران

تغییر اقلیم و بحران آب

۱۶:۴۰-۱۶:۲۰

آقای دکتر مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین ­المللی زلزله شناسی و مهندسی  زلزله

تغییرات اقلیمی و مسئله ریسک سوانح طبیعی

۱۷:۰۰-۱۶:۴۰

آقای مهندس بهنام بخشی، مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

تشریح شرایط آبرسانی شهر تهران و سرانه مصرف شهروندان

۱۷:۲۰-۱۷:۰۰

آقای دکتر علی نعیمی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

تغییر اقلیم در ایران و راهکارهای سازگاری با آن

۱۷:۴۰-۱۷:۲۰

پرسش و پاسخ

۱۷:۴۰-۱۸:۰۰

«به شرکت‌کنندگان از سوی انجمن ترویج علم ایران گواهی اعطا خواهد شد»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.