برنامه هفته ترویج علم همزمان با روز جهانی علم درخدمت صلح و توسعه

۱۸ لغایت ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۳

مکان زمان برنامه نام روز
گالری برج میلاد

 

 

۱۸ آبان ماه۱۲:۳۰-۹:۰۰ 

 

افتتاحیه هفته ترویج علم  همزمان با روز جهانی علم درخدمت صلح و توسعه  افتتاحیه هفته ترویج علم

 

۲۰:۰۰-۱۲:۳۰ افتتاحیه و بازدید از نمایشگاه ترویج علم
 دانشگاه صنعتی شریف –سالن جابربن حیان

 

۱۹ آبان ماه۲۰:۰۰-۸:۳۰ همایش نقش آموزش در صلح و توسعه پایدار با تاکید بر کشورهای درحال توسعه  روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه
تعدادی از دانشگاهها و مراکز پژوهشی ۲۰ آبان ماه۱۴:۰۰-۸:۰۰  بازدید دانش آموزان از تعدادی از دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی  روز علم، دانشگاه،مردم(روز درهای باز)
برج میلاد ۱۹:۰۰-۱۶:۰۰ نشست  علم و زندگی با محوریت تغییرات اقلیمی
برج میلاد ۲۱ آبان ماه  کارگاه روزنامه نگاری علمی روز علم، صنعت و جامعهترویج علم و رسانه
برج میلاد

 

 

۲۲ آبان ماه۱۲:۳۰-۹:۰۰ 

۱۸:۰۰-۱۵:۰۰

 

هم اندیشی بیان تجربیات موفق در حوزه عمومی سازی علمکارگاه بازیهای محیط زیستی

 

روز زن، علم و محیط زیست 

 

 

موزه علوم و فناوری  ۲۲ آبان ماه۱۲:۳۰-۹:۰۰  کارگاه مهارتهای آموزش علم معلمان مروج علم
برج میلاد ۲۳ آبان ماه۱۹:۰۰-۱۶:۰۰ پانزدهمین دوره جایزه ترویج علم واختتامیه هفته ترویج علم  روز ترویج علم

در ضمن در طی این هفته نمایشگاه هفته ترویج علم در برج میلاد تهران از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۸ شب دائر می باشد.

همچنین کارگاه های آموزشی و تخصصی مختلفی در این هفته برگزار خواهد شد.

از همه مردم علم باور و دوست علم کشورمان دعوت می­شود با مشارکت در برنامه ­های هفته ترویج  علم گامی در راستای عمومی سازی علم در کشور برداریم

فایل pdf برنامه هفته ترویج علم۱۳۹۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.