برنامه همایش “عمومی سازی علم در عصر فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی” هم زمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه


زمان: چهار­شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵                                       مکان: دانشکده مطالعات جهان           

برنامه

ساعت

ثبت نام

۸:۳۰-۸:۰۰

قرآن و سرود جمهوری اسلامی ایران

۸:۴۰-۸:۳۰

سرکار خانم دکتر قدیمی؛ رئیس هیئت مدیره انجمن ترویج علم ایران

۸:۵۰-۸:۴۰

جناب آقای دکتر عاملی؛ رئیس دانشکده مطالعات جهان

فضای فراگیر مجازی و توسعه دسترسی و انتشار دانش عمومی

۹:۱۰-۸:۵۰

جناب آقای دکتر خادمی، کمیسیون ملی یونسکو

۹:۲۰-۹:۱۰

کلیپ پیام یونسکو

۹:۲۵-۹:۲۰

نشست اول: عمومی­ سازی علم در عصر فناوری­ های جدید اطلاعاتی و ارتباطی

رئیس جلسه: آقای دکتر حسین میرزایی

ساعت: ۱۱:۱۵-۹:۳۰

جناب آقای دکتر رضا مهدی

تولید علم عمومی در نهاد دانشگاه، مسئولیت اجتماعی برای ترویج علم در عصر دانش

۹:۴۵-۹:۳۰

آقای دکتر ایرج نیک سرشت

تأملی بر عمومی­ سازی علم در ایران

۱۰:۰۰-۹:۴۵

آقای دکتر خسرو سلجوقی

آقای آرش معبودی

خانم نسیبه حیدریزاده

تأثیر فناوری­ های نوین اطلاعاتی در تولید و ترویج علم

۱۰:۱۵-۱۰:۰۰

آقای مهندس امیرحسین اسدی

نقش فناوری اطلاعات و داده­کاوی در ترویج علم و فناوری در کشور

۱۰:۳۰-۱۰:۱۵

آقای دکتر مجتبی مقصودی

تقلای جامعه­ پذیری صلح در دوگانه نهاد آموزش رسمی و فضای مجازی

۱۰:۴۵-۱۰:۳۰

پرسش و پاسخ

 

۱۱:۰۰-۱۰:۴۵

پذیرایی

 

۱۱:۱۵-۱۱:۰۰

نشست دوم: تعامل رسانه، فرهنگ و اخلاق علم و فناوری در عصر فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی

رئیس جلسه: آقای دکتر حسین ابراهیم آبادی

ساعت: ۱۳:۱۵-۱۱:۱۵

آقای دکتر محمد منصورنژاد

اخلاق­پذیری و اخلاق­گریزی دانش­آموختگان در شبکه­های اجتماعی

۱۱:۳۰-۱۱:۱۵

آقای پدرام الوندی

ترویج علم در زیست‌بوم جدید رسانه‌ها: از علم شهروندی تا روزنامه‌نگاری شهروندی

۱۱:۴۵-۱۱:۳۰

آقای دکتر کیوان الستی

حریم خصوصی، مفهوم خویشتن و فناوری های ارتباطی

۱۲:۰۰-۱۱:۴۵

آقای دکتر حسین ابراهیم آبادی

الگوهای استفاده از اینترنت

۱۲:۱۵-۱۲:۰۰

خانم دکتر طاهره صاحب

خانم مرضیه سخایی

ارتقای سواد سلامت در کشورهای در حال توسعه: دیدگاه بیماران زن ایرانی راجع به اپلیکیشن­ های موبایلی سلامت

۱۲:۳۰-۱۲:۱۵

پرسش و پاسخ

۱۳:۰۰-۱۲:۳۰

پذیرایی

۱۴:۳۰-۱۳:۰۰

نشست سوم: تعامل نهاد آموزش و فناوری­های ارتباطات و تأثیر آن بر ترویج علم

رئیس جلسه: آقای دکتر نمک‌دوست

ساعت: ۱۶:۳۰-۱۴:۳۰

خانم دکتر شیما مرادی

خانم دلبر طایفه باقر

عمومی ­سازی علم در بستر کتابخانه­ های دانشگاهی

۱۴:۴۵-۱۴:۳۰

خانم دکتر آمنه صدیقیان بیدگلی

 

جامعه ­پذیری دانشگاهی دانشجویان: دوگانه نهاد آموزشی و فضای مجازی

۱۵:۰۰-۱۴:۴۵

آقای دکتر سید محمود نجات حسینی

 

پوپولار شدن، دیجیتالی شدن، مینیمال شدن علم: خطرات و مخاطرات

۱۵:۱۵-۱۵:۰۰

آقای دکتر مقصود فراستخواه

ساخته شدن فرهنگی و اجتماعی علم تأملی در پدیده دانشگاهی شدن جامعه در ایران

۱۵:۳۰-۱۵:۱۵

آقای دکتر محمد علی نویدی

تأملی در تعمیم علم در جامعه ایران معاصر

 

۱۵:۴۵-۱۵:۳۰

خانم معصومه شاهسواری

بررسی و بهبود اثربخشی حضور دانش آموزان در نمایشگاه هفته ترویج علم و ایجاد زمینه های تداوم تعامل با آنها با استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در سال­ های آتی

۱۶:۰۰-۱۵:۴۵

پرسش و پاسخ

۱۶:۳۰-۱۶:۰۰

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.