برنامه گردهمایی فعالان ترویج علم روزجهانی علم در خدمت صلح و توسعه

زمان: پنجشنبه ۲۰ آبان۱۳۹۵

مکان: دانشگاه تهران-دانشکده علوم – تالار شهید دهشور

برنامه ساعت
ثبت نام ۸:۳۰-۸:۰۰
قرآن و سرود جمهوری اسلامی ایران ۸:۴۰-۸:۳۰
آقای دکتر مصطفی معین؛ رئیس گردهمایی فعالان ترویج علم ۹:۰۰-۸:۴۰
آقای دکتر وحید احمدی؛معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۹:۱۵-۹:۰۰
آقای دکتر سعدالله نصیری قیداری؛ دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ۹:۲۵-۹:۱۵
قرائت پیام مدیرکل یونسکو به مناسبت روز جهانی علم ۹:۳۵-۹:۲۵
آقای دکتر رضا داوری اردکانی؛ رئیس فرهنگستان علوم ۹:۵۰-۹:۳۵
میزگرد اول: کارگروه «آموزش و پژوهش»
مدیریت: آقای دکتر سعید سمنانیان
اعضای میزگرد: آقای دکتر جلیلی، آقای دکتر گرایی‌نژاد، آقای دکتر محبی، آقای دکتر صادقی،
آقای دکتر واشقانی فراهانی ۱۰:۴۵-۱۰:۰۰
پرسش و پاسخ ۱۱:۰۰-۱۰:۴۵
پذیرایی ۱۱:۲۰-۱۱:۰۰
میزگرد دوم: کارگروه «فرهنگ و رسانه»
مدیریت: آقای دکتر هادی خانیکی
اعضای میزگرد: خانم سپانلو، آقای سید آبادی، آقای ناظمی، آقای دکتر انتظامی ۱۲:۰۵-۱۱:۲۰
پرسش و پاسخ ۱۲:۲۰-۱۲:۰۵
ناهار و نماز ۱۴:۰۰-۱۲:۲۰
میزگرد سوم: کارگروه «سیاستگذاری ترویج علم و فناوری»
مدیریت: خانم دکتر الهه حجازی
اعضای میزگرد: آقای دکتر توفیقی، آقای دکتر وطنی، آقای دکتر جوهرچی، آقای دکتر واعظ مهدوی ۱۴:۴۵-۱۴:۰۰
پرسش و پاسخ ۱۵:۰۰-۱۴:۴۵
مراسم اهدای هفدهمین دوره جایزه ترویج علم۱۸:۳۰-۱۶:۳۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.