برگزاری سخنرانی علمی توسط شورای انجمن های علمی ایران

سخنرانی علمی با عنوان “نقش انجمن های علمی و مسئولیت آنها در شرایط کنونی” توسط شورای انجمن های علمی ایران در روز دوشنبه مورخ ۲۲/۰۷/۹۲  در سالن کنفرانس وزارت صنعت، معدن، تجارت با حضور جمع کثیری از نحبگان، اساتید و روسای انجمن های علمی برگزار خواهد شد.

زمان: دوشنبه مورخ ۲۲/۰۷/۹۲  ساعت ۱۶ الی ۱۷/۳۰

مکان: تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش خیابان حجت دوست- ساختمان وزارت صنعت معدن تجارت طبقه اول سالن کنفرانس وزارت صنعت، معدن، تجارت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.