برگزاری کارگاه مهارت­ های فرایندی آموزش علوم

انجمن ترویج علم ایران ، در پی برگزاری موفقیت آمیز کارگاه   ” مهارت های فرایندی آموزش علوم” ، در نظر دارد این کارگاه را مجددا برگزار کند. محتوای کارگاه بر اساس رهیابی به پاسخ پرسش های زیر طراحی شده است:

  • دانشگران چگونه می توانند دربارۀ پدیده هایی که دسترسی به آن ها یا دشوار است، یا حتی غیر ممکن، صحبت کنند؟
  • چگونه می توان با اجرای یک بازی، درک مهارت های فرایندی آموزش علوم راملموس تر کرد؟
  • چگونه می توان موضوعات مربوط به فناوری و طراحی را در کلاس درس علوم به بحث گذاشت؟

بر این اساس محتوای کارگاه، “آشنایی با مهارت های فرایندی آموزش علوم، ماهیت علم، رابطه فناوری وعلم، تدریس یک موضوع علمی بر اساس کاربست مهارت های فرایندی آموزش علم” تعریف شده است.

موضوع

مدرس

معرفی مهارت های فرایندی آموزش علم

دکتر آزیتا سیدفدایی

ماهیت علم

دکتر منصوروصالی

علم وفناوری

دکتر حسین شیخ رضایی

تدریس بر اساس الگوی مهارت ها

معصومه شاهسواری / هیوا علیزاده

  • کارگاه از صبح تا عصربه مدت هشت برگزار خواهدشد.
  • ظرفیت تعداد افراد درکارگاه چهل نفر است.
  • هزینه شرکت دراین کارگاه برای هر نفرصد هزارتوماناست ودر انتهای کارگاه از طرف انجمن ترویج علم ایران گواهی حضورصادر خواهد شد.

برای هماهنگی وثبت نام با شماره تلفن های   ۸۱۰۳۲۲۵۱ و ۸۱۰۳۲۲۱۰ دفترانجمن ترویج علم ایران تماس حاصل نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.