09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

بيانيه انجمن ترويج علم ايران به مناسبت اهداي چهاردهمين دوره جايزه و برگزاري دومين هفته ترويج علم

باور اصلي مؤسسان و فعالان انجمن ترويج علم ايران، به عنوان نهادي علمي و غيرانتفاعي، اين است كه افزايش آگاهي‌هاي عموم مردم دربارة علم و فنّاوري از جمله مؤثرترين راه‌ها براي رسيدن به جامعه‌اي متوازن، پيشرو و سالم است. اين انجمن بنا به فلسفه وجودي خود، همواره كوشيده است تا به ترويج علم و تفكر علمي ميان عموم مردم بپردازد، بسترهاي مناسب را براي ترويج علم و پيوند ميان توليدكنندگان آن و عموم مردم فراهم آورد، از پژوهش‌ها، تأليفات و ترجمه‌هاي مربوط به ترويج علم حمايت كند و در يك كلام اهميت ترويج علم را براي مردم، سياست‌گذاران و نهادهاي اجتماعي تبيين نمايد.

انجمن ترويج علم مي‌كوشد همواره تعريف خود را از فرآيند عمومي‌سازي علم بازنگري و تكميل كند و حتي‌المقدور از تمام امكانات، شيوه‌ها، روش‌ها و رسانه‌هاي موجود براي تحقق اين امر سود جويد. اين انجمن، ترويج علم را در معناي عام آن شامل هر نوع فعاليتي مي‌داند كه هدف آن كاستن از فاصله موجود ميان نهاد علم و توده مردم باشد. چنين فعاليتي مي‌تواند در قالب قابل فهم كردن مفاهيم، دستاوردها و روش‌هاي علمي و فنّاورانه به پيش برده شود، معطوف به بالا بردن سواد علمي جامعه باشد، برقراري ارتباط ميان دانشمندان، سياست‌گذاران و توده مردم را وجه همت خود قرار دهد، در راه معرفي و گسترش فرهنگ و تفكر علمي بكوشد يا هدفش آشنا كردن مردم با فنّاوري‌هاي نو باشد. نقطه مشترك ميان تمام چنين فعاليت‌هايي اين باور است كه علم، به عنوان يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي بشري و به عنوان كندوكاوي عظيم و بي‌انتها در راه شناخت طبيعت و جامعه، مي‌تواند نقش مهمي در بهبود حيات فكري، مادّی، فرهنگي و اجتماعي ما داشته باشد، بدون آنكه خود از تيغ نگاه انتقادي دور بماند.

با در نظر داشتن چنين پس‌زمينه‌اي، انجمن ترويج علم ايران مفتخر است كه توانسته در آبان ماه 1392 براي دومين سال متوالي هفته ترويج علم را برگزار كند. در برگزاري فعاليت‌هاي مختلف اين هفته كه با برخورداري از امكانات مادّي و مالي اندك و تنها با حمايت افراد و نهادهاي دوستدار علم انجام گرفت، ضمن بهره‌گيري از تجارب سال گذشته، تلاش شد تا طيف متنوعي از رويدادها براي گروه‌هاي مختلف اجتماعي طراحي شود. در خلال اين برنامه‌ها زمينه آشنايي و برقراري ارتباط ميان مردم، نهادهاي علمي و دانشمندان فراهم شد. اين آشنايي‌ها منجر به گسترده‌تر شدن دامنه فعاليت‌هاي انجمن و علاقمند شدن بسياري نهادها و مراكز ديگر براي ورود به عرصه ترويج علم گرديد. در اين ميان، پیشنهادهایی همکاری در  قالب تفاهم نامه از سوی نهادهای گوناگون ارائه شده که در صورت پيگيري طرفين مي‌تواند نويدبخش فعاليت‌هايي ثمربخش در سال‌هاي آينده باشد. انجمن ترويج علم اميدوار است كه دامنة چنين همكاري‌هايي محدود به شهر تهران نماند و امكان گسترش آن به شهرهاي ديگر وجود داشته باشد. انجمن ترويج علم ايران بر خود لازم مي‌داند كه از تلاش‌ها و حمايت‌هاي همه‌جانبة شركت برج ميلاد تهران قدرداني ويژه نمايد. اين شركت علاوه بر در اختيار قرار دادن فضايي براي تأسيس باغ علم، بزرگ‌ترين ياري را نيز در برگزاري رويدادهاي هفته ترويج علم كرد و با در اختيار گذاشتن فضا و امكانات خود نشان داد كه چگونه مي‌توان با مديريت فرهنگي صحيح، ترويج علم را با فعاليت‌هاي مختلف فرهنگي و شهري پيوند زد. انجمن ترويج علم ايران اميد و انتظار دارد كه چنين رويكرد مشاركتي‌اي از جانب ساير نهادها و مؤسسات نيز ديده شود و آنان نيز در سال‌هاي آينده به سهم خود بخشي از برگزاري هفتة ترويج علم را برعهده گيرند، تا از اين راه ضمن هم‌افزايي گروهي، فضايي نيز براي استفاده از امكانات مشترك فراهم شود. به‌ويژه، انجمن ترويج علم ايران از صدا و سيما، خبرگزاري‌ها، رسانه‌ها و روزنامه‌هاي كشور انتظار دارد كه برگزاري چنين رويدادي را به نحو مناسب پوشش دهند و از توان اطلاع‌رساني خود براي ارتقاء سطح آن سود جويند. همچنين انجمن ترويج علم ايران انتظار دارد كه وزارتخانة آموزش و پرورش به عنوان نهادي كه بايد بيشترين نگراني‌ها و حساسيت‌ها را درباره ترويج علم داشته باشد، همكاري بيشتري در برگزاري اين هفته، ولو در حد معرفي آن به معلمان و دانش‌آموزان، انجام دهد.

انجمن ترويج علم مفتخر است كه در سال 1392 براي چهاردهمين  دوره متوالي «جايزه ترويج علم ايران» را به خلاقانه‌ترين كوشش‌هايي كه در راه ترويج علم صورت گرفته‌، اهداء نمايد. اصلي‌ترين معيارهاي اهداي اين جايزه نوآوري و استمرار بوده است. برگزيدگان امسال افراد و نهادهايي هستند كه علي‌رغم تنوع شكل و قالب فعاليت‌هايشان، گام‌هايي تازه در راه ترويج علم برداشته‌اند و بر تجارب پيشين افزوده‌اند. هيئت داوران به‌ويژه استمرار فعاليت‌هاي ترويجي را نيز مدّ نظر قرار داده و با عنايت به اين نكته كه تنها از راه تداوم و پيگيري مي‌توان به نتيجه‌اي مطلوب در ترويج علم رسيد، اين مؤلفه را در انتخاب‌هاي خود لحاظ كرده است.

انجمن ترويج علم ايران با ابراز تشكر از همة كساني كه به انحاء مختلف اهداء اين جايزه را ممكن ساختند، مايل است تشكر ويژة خود را ابتدا از دبير اين جايزه، سركار خانم مهرناز خراسانچي، و سپس هيئت داوران اعلام نمايد. هيئت داوران اين دوره متشكل از افراد زير بوده است: ناهيد آموزگار، شيرين احمدنيا، نصرالله افاضل، ترانه اقليدس، نوش‌آفرين انصاري، مهرناز خراسانچي، مهشيد دولت، طاهره رستگار، مهدي زارع، تهمينه شاوردي، معصومه شاهسواري، حسين شيخ‌رضائي، مهدي صارمي‌فر، سياوش صفاريان‌پور، اكرم قديمي، حسن نمك‌دوست و منصور وصالي.

هيئت داوران، اسامي برگزيدگان چهاردهمين دورة جايزة ترويج علم ايران به همراه دلايل انتخاب آنان را به شرح ذيل اعلام كرده است:

جناب آقاي علی بهمدی‌ برندة جايزة بهمن بیگی (معلمان مناطق محروم) به دليل كوشش پيگير در راه آموزش در مناطق محروم، شوق‌انگيز كردن امر آموزش، فعاليت داوطلبانه و مؤثر جهت دسترس‌پذير كردن آموزش براي دانش‌آموزان مناطق محروم كشور و تداوم و گستردگي فعاليت‌ها.

جناب آقاي مهندس احمد دالكي به دليل كوشش پيگير و مستمر در راه آموزش و گسترش نجوم آماتوري و علوم فضا، زمينه‌سازي براي انجام فعاليت‌هاي علمي از سوي گروه‌هاي سنّي مختلف، انتشار كتب علمي-عمومي و تلاش براي ايجاد مراكزي با هدف عمومي‌سازي علم.

جناب آقاي سيروس برزو به دليل كوشش چشمگير و ديرپا در زمينة روزنامه‌نگاري علمي به‌ويژه در حوزة فضا، تلاش‌هاي مجدّانه در زمينة معرفي دانش فضا در داخل و خارج كشور و همچنين برخورداري از حمايت حرفه‌اي جمعي از روزنامه‌نگاران علمي كشور كه ايشان را سزاوار دريافت جايزة ترويج علم دانسته‌اند.

انجمن طرح سرزمين به دليل كوشش چشمگير در حفاظت از طبيعت، گونه‌هاي در حال انقراض و تنوع زيستي كشور، ارتقاء سطح آگاهي‌هاي عمومي از طريق برپايي دوره‌هاي آموزشي براي گروه‌هاي مختلف مخاطبان و تداوم فعاليت‌ها در جلب توجه و حساسيت عمومي به مقولات زيست‌محيطي.

سركار خانم دكتر زهرا اجاق به دليل كوشش پيگير در راه پژوهش و تحقيق دربارة جنبه‌هاي نظري، تاريخي و مفهومي ترويج علم در ايران از جمله در نوشته‌ها و طرح‌هاي پژوهشي گوناگون و همچنين نگارش پايان‌نامة دكتري با موضوع ارتباطات عمومي علم در مجله‌هاي علمي-عمومي ايران.

علاوه بر اين، انجمن ترويج علم ايران مفتخر است كه از مدير عامل محترم شركت برج ميلاد تهران، مهندس فرزاد هوشيار پارسیان، به دليل كوشش‌هاي چشمگير شركت تحت مديريت ايشان در ايجاد فضايي اجتماعي-فرهنگي و نيز حمايت از نهادهاي علمي-فرهنگي كشور از جمله انجمن ترويج علم ايران و به سبب استمرار در پيوند فعاليت‌هاي شهري با فعاليت‌هاي فرهنگي و ترويجي به عنوان حامي چهاردهمين دورة جايزة ترويج علم ايران نام برده و لوح يادبود خود را به اين مديريت اهداء نمايد.

انجمن ترويج علم ايران

نهم آبان ماه 1392

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین خبرها
جدیدترین رویدادها

جایزه انجمن ترویج علم ایران

حمایت مالی از انجمن ترویج علم

علمی شو، نشست و گردهمایی های ترویج علم

عضویت در انجمن ترویج علم ایران

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10