جلسه نهایی داوری بیست و دومین دوره جایزه ترویج علم

جلسه نهایی داوری بیست و دومین دوره جایزه ترویج علم روز شنبه بیستم آذرماه در دانشگاه شهید بهشتی با حضور جناب آقای دکتر نصیری قیداری (رئیس دانشگاه شهید بهشتی)،خانم دکتر اکرم قدیمی (رئیس انجمن ترویج علم)،جناب آقای دکتر محمد جلالی(دبیر کمیسون انجمن های علمی)، خانم دکتر مهرنازخراسانچی(دبیر بیست و دومین دوره جایزه)، آقای دکتر زارع،خانم دکتر فرشته تقوی، خانم مریم فیروزی، خانم بهاره صفوی و خانم فرمهر منجزی(اعضای کمیته داوران جایزه)، خانم فرزانه طاهری(عضو کارگروه ادبیات کودک)، آقای دکتر شهرام کجوری (عضو کارگروه سلامت و بهداشت) برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.