دومین جشنواره ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی

مرکزتحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری انجمن ترویج علم ایران “دومین جشنواره ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی”  را با هدف تشویق دانشگاهیان به ارتباط با جامعه  برگزار می کند.

زمان: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۹:۳۰

مکان: دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

نشانی: بزرگراه شهید دکتر چمران، خیابان جلال آل احمد، رو به روی کوی نصر، خیابان دکتر کارداندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.