رئیس، خزانه دار و دبیر انجمن انتخاب شدند

همچنین مقرر شد در جلسه آتی، مسئولین هریک از کمیته های پذیرش و روابط عمومی، انتشارات، آموزش و پژوهش، رویدادها و گردهمایی های علمی توسط اعضای هیأت مدیره انتخاب شده و تقسیم وظایف صورت گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.