روزنامه شرق، بیانیه انجمن ترویج علم “ضرورت نقد علمی و پرهیز از داوری‌شتاب‌زده”

http://sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=1192&pageno=12

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.