روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه و هفته ترویج علم ۱۸ الی ۲۳ آبان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.