برنامه شنبه ۴ آبان ماه ۱۳۹۲ روز ” علم و رسانه جایگاه ترویج علم در رسانه های علمی کجاست؟”

 

زمان

عنوان

سخنران

۱۶:۰۰-۱۶:۱۰

تلاوت قرآن و سرود ج.ا. ایران

 

 

۱۶:۱۰-۱۶:۳۰

نگاه به رسانه ها و عمومی سازی علم

 

خانم دکتر اجاق 

۱۶:۳۰-۱۶:۵۰

 بیان تجربیات و امکانات موجود برای ترویج علم در ایران (مجله سلامت و تندرستی)

 

آقای دکتر محمدرضا رجبی شکیب

۱۶:۵۰-۱۷:۱۰

 بیان تجربیات و امکانات موجود برای ترویج علم در ایران( روزنامه ها و رویدادهای علمی)

 

آقای شهرام یزدان پناه

۱۷:۱۰-۱۷:۳۰

نگاه به رسانه ها و عمومی سازی علم

 

آقای محمد جواد ترابی

۱۷:۳۰-۱۷:۵۰

بیان تجربیات و امکانات موجود برای ترویج علم در ایران(مجلات علمی – عمومی)

 

آقای صارمی فر

۱۷:۵-ـ۱۸:۱۰

بیان تجربیات و امکانات موجود برای ترویج علم در ایران(رسانه های دیجیتالی)

 آقای علی شمس

۱۸:۱- ۱۸:۳۰

بیان تجربیات و امکانات موجود برای ترویج علم در ایران(رادیو و تلویزیون)

 

آقای سیاوش صفاریان پور

۱۸:۳۰-۱۹:۰۰

 پرسش و پاسخ

 

ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

مکان :برج میلاد تهران  

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.