سلسله نشست های علوم دوران اسلامی

انجمن ترویج علم ایران با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می کند
سلسله نشست های علوم دوران اسلامی:
بررسی کتاب” الحاوی فی الطب” زکریای رازی
با نگاهی به نسخه موجود در گنجینه کتابخانه و موزه ملک
 با حضور
دکتر یونس کرامتی( موضوع سخنرانی: پزشکی رازی)
محمد جوهرچی( موضوع سخنرانی: کیمیایی رازی)
زمان: یکشنبه ۸ مرداد ۹۶ ساعت ۱۵
مکان: خیابان امام خمینی- سردرباغ ملی( خیابان ملل متحد)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.