صدوبیست و هفتمین نشست ترویجی

صدوبیست وهفتمین نشست ترویجی
همزمان با دهمین رویداد ترویج علم در ایران
سه شنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۹ الی ۲۰ به وقت تهران
باحضور: جناب آقای دکتر حبیب خسروشاهی،استاد پژوهشگاه دانش های بنیادی و رئیس طرح رصدخانه ملی و خانم دکتر اکرم قدیمی، دبیرنشست
موضوع نشست: رصدخانه ملی ایران؛حال و چشم انداز
از طریق صفحه اینستاگرام انجمن ترویج علم ایران برگزار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.