صدو بیست و ششمین نشست ترویجی

صدوبیست وششمین نشست ترویجی
همزمان با دهمین رویداد ترویج علم در ایران
چهارشنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۷ الی ۱۸ به وقت تهران
باحضور: جناب آقای محمدرضا سحاب،رئیس هیئت مدیره موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب و خانم مریم فیروزی،دبیرنشست
موضوع نشست: علم جغرافیا در گذر زمان
از طریق صفحه اینستاگرام انجمن ترویج علم ایران برگزار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.