صدو سی و ششمین نشست

صدوسی و ششمین نشست ترویجی
همزمان با دهمین رویداد ترویج علم در ایران
دوشنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۹ الی ۲۰ به وقت تهران
باحضور: جناب آقای دکتر رضا ماحوزی،معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و خانم دکتر اکرم قدیمی، دبیرنشست
موضوع نشست: مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و تقویت حوزه مطالعات اجتماعی آموزش عالی در ایران
از طریق صفحه اینستاگرام انجمن ترویج علم ایران برگزار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.