صدو چهل و چهارمین نشست ترویجی

صدوچهل و چهارمین نشست ترویجی
همزمان با دهمین رویداد ترویج علم در ایران
شنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۷ الی ۱۸ به وقت تهران
باحضور: جناب آقای اسمعیل خلیلی،محقق مسائل بنیادی علم در ایران و خانم مریم فیروزی،دبیرنشست
موضوع نشست: مبانی تاریخی ، اجتماعی و معرفتی تاریخ علم
از طریق صفحه اینستاگرام انجمن ترویج علم ایران برگزار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.