طبیعت‌گـردی در تهـران

بـازدید علـمی با هـدف “ بـررسی وضعیـت زمیـن شنـاختی،مخـاطرات و زیـست محیـطی منطقـه شمـال شـرقی تهـران

۱.گردنه قوچک

۲.لشکرک

۳.لواسان

۴.برگ جهان

۵.سدلتیان

۶.جاجرود

راهنمای علمی: آقای دکتر مهدی زارع

هزینه :۵۰۰.۰۰۰ ریال
پرداخت به صورت نقدی و یا واریز به حساب(۰۰۴۲۲۸۴۰۸۴)بانک تجارت شعبه پارک دانشجو به نام انجمن ترویج علم ایران

زمان:۱۵ تیرماه۱۳۹۶
ساعت:۹ صبح الی ۱۶

ایمیل:tarvijeelm@yahoo.com

علاقمندان برای ثبت نام با شماره ۸۱۰۳۲۲۵۱ تماس حاصل فرمایند

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.