طرح پایان دیگر

انجمن ترویج علم ایران، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد

طرح پایان دیگر را برگزار می‌کنند

برای شرکت در این طرح از شما نوجوانان عزیز می خواهیم حداقل یکی از کتاب‌های زیر را بخوانید و به ما بگویید اگر شما جای نویسنده بودید کتاب را چگونه می نوشتید و آیا آخر داستان را هم همینطور تمام می کردید؟(حداکثر ۶۰۰ کلمه)

۱- وقتی گلچه باد در چارقدش می پیچید … / نوشته ی اعظم مهدوی ؛ تهران : افق، ۱۳۹۲. در ۳۲ صفحه

۲- شاهدخت بلخ : براساس منظومه رابعه دختر کعب / نوشته ی محمدرضا مرزوقی ؛ تهران : افق، ۱۳۹۲. در ۱۲۰ صفحه

۳- رویای باغ سپید / نوشته ی آرمان آرین ؛ تهران : ایران بان، ۱۳۸۸. در ۸۰ صفحه

۴- عاشقانه های یونس در شکم ماهی / نوشته ی جمشید خانیان ؛ تهران : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۸۹. در ۱۶۸ صفحه

۵- اگر بچه رستم بودم / نوشته ی محمدرضا یوسفی ؛ تهران : امیرکبیر، کتابهای شکوفه، ۱۳۸۹. در ۸۰ صفحه

۶- ملاقات با خون آشام / سیامک گلشیری ؛ تهران : افق، ۱۳۸۹. در ۱۱۵ صفحه

مهلت ارسال آثار پایان آبان ماه۱۳۹۴

برای دسترسی به  کتاب‌ها، می توانید آن‌را از کتابخانه حسینیه ارشاد امانت بگیرید و یا در سایت کتابخانه آن را مطالعه کنید.

 شماره تماس: ۷-۲۲۸۹۴۰۰۴ و داخلی ۱۶

 

رویای باغ سپید

ملاقات با خون ‌آشام

شاهدخت بلخ

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.