فراخوان جایزه نوآور

سازمان فضایی ایران با همکاری موسسه مطالعات پیشرفته سعیدی( دانشگاه کاشان)

رقابت تعیین هدف علمی برای تاسواره ها

تلفن:۲۴۵۹۰۱۹۱-۰۲۱

www.tasvareh.isa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.