09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

فراخوان دومین همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی: راهبردها و چالش ها

در جهان امروز توسعۀ کشورها بیش از همه متکی بر پیشرفت علم، فناوری و نوآوری است. دانشگاه‌ها و مراکز علمی نیز بنا به تعریف یکی از مهم‌ترین کانون‌های تولید، پیشبرد و به‌کارگیری علم، فناوری و نوآوری به شمار می‌آیند. بنابراین، شاید طبیعی به نظر برسد که ادعا کنیم تقویت نظام دانشگاهی در هر کشور به توسعۀ آن منجر خواهد شد. اما آنچه سبب می‌شود به‌لحاظ نظری در برقراری چنین رابطۀ مستقیمی تردید کنیم و تجربۀ کشورهایی مانند ایران نشان دهد که در عمل نیز چنین رابطه‌ای برقرار نیست، بی‌توجهی به عاملی سوم به نام جامعه و فضای اجتماعی است. منظور از فضای اجتماعی هر نوع محیطی، اعم از واقعی و مجازی، است که در آن شهروندان گرد می‌آیند، با هم تعامل دارند، دربارۀ نظرات و کنش‌های هم اظهار عقیده و داوری می‌کنند و در یک کلام زندگی جمعی خود را سامان می‌دهند. فضای اجتماعی به‌واسطۀ دسترس‌پذیری آن برای همۀ شهروندان محل شکل‌گیری و بروز علایق و سلایق جمعی و بستر تحقق دموکراسی است.

نظام دانشگاهی باید از طریق فضای اجتماعی و گفتمان عمومی از مسائل و نیازهای جامعه خبردار شود، اعتماد عمومی را در این فضا به خود جلب کند، دستاوردهایش را در همین فضا عرضه کند و از شهروندان دربارۀ این دستاوردها و میزان کارآمدی آنها بازخورد دریافت کند. در چنین فضایی است که علم، فرهنگ، صنعت و عموم شهروندان از طریق ابزارهایی که در اختیار دارند بر هم اثر متقابل می‌گذارند و یکدیگر را به پاسخگویی و لحاظ کردن نیازها، حساسیت‌ها و ارزش‌های دیگر بازیگران وامی‌دارند. بدون فضایی حائل که بین دانشگاه‌ها و مراکز علمی از یک سو و جامعه از سوی دیگر پیوند برقرار کند، نهادهای علمی همچون جزیره‌هایی بی‌ارتباط با بدنۀ جامعه به کار خود مشغول خواهند بود و جامعه نیز نیازهای خود را به منابعی دیگر عرضه می‌کند و راه‌حل‌ها را از آن منابع می‌گیرد.

هدف از برگزاری دومین همایش ملی «تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی: راهبردها و چالش­ها» ایجاد ارتباط میان نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی میان نهادهای تولیدکنندۀ دانش و عموم شهروندان و نقش آن در کارآمد کردن پژوهش‌ها و دستاوردهای دانشگاهی است.

محورهای همایش:

 • چیستی و انواع فضای اجتماعی و عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری و تقویت آن
 • رویکردهای نظری گوناگون در خصوص تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی
 • شاخص‌های ارزیابی میزان پیوند تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی
 • بررسی و تحلیل وضعیت موجود پیوند میان نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی در ایران
 • نقش نهادهای اجتماعی واسط
 • چالش­ها و راهبردهای تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی
 • راهکارهای تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی
 • بررسی و تحلیل نمونه‌های موفق بین‌المللی در برقراری پیوند میان نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی
 • بررسی و تحلیل نمونه‌های موفق داخلی در برقراری پیوند میان نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی
 • الگویابی و ارائۀ سازوکارهای تقویت ارتباط میان نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی در ایران
 • ظرفیت‌ها و خلأهای قانونی در راستای تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی
 • رویکرد تاریخی به مقوله ارتباط دانشگاه و فضای اجتماعی
 • نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در تقویت ارتباط دانشگاه با فضای اجتماعی
 • ظرفیت­­ استارتاپ­ها و شرکت­های دانش بنیان در ارتقای تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی

زمان دریافت چکیده: 10 مهر ماه1398

uni.publicspace@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین خبرها
جدیدترین رویدادها

جایزه انجمن ترویج علم ایران

حمایت مالی از انجمن ترویج علم

علمی شو، نشست و گردهمایی های ترویج علم

عضویت در انجمن ترویج علم ایران

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10