09304065456

فقط پیامک ارسال کنید.

فراخوان همایش «تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی: ضرورت، مبانی، راهکارها»

مرکزتحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری انجمن ترویج علم ایران  برگزار می کند

همایش تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی: ضرورت، مبانی، راهکارها

 

زمان برگزاری همایش: 29 بهمن ماه 97

ارسال چکیده مقالات:20 دی ماه 1397

طرح مسئله: در جهان امروز توسعۀ کشورها بیش از همه متکی بر پیشرفت علم، فناوری و نوآوری است. دانشگاه‌ها و مراکز علمی نیز بنا به تعریف یکی از مهم‌ترین کانون‌های تولید، پیشبرد و به‌کارگیری علم، فناوری و نوآوری به شمار می‌آیند. بنابراین، شاید طبیعی به نظر برسد که ادعا کنیم تقویت نظام دانشگاهی در هر کشور به توسعۀ آن منجر خواهد شد. اما آنچه سبب می‌شود به‌لحاظ نظری در برقراری چنین رابطۀ مستقیمی تردید کنیم و تجربۀ کشورهایی مانند ایران نشان دهد که در عمل نیز چنین رابطه‌ای برقرار نیست، بی‌توجهی به عاملی سوم به نام جامعه و فضای اجتماعی است. منظور از فضای اجتماعی هر نوع محیطی، اعم از واقعی و مجازی، است که در آن شهروندان گرد می‌آیند، با هم تعامل دارند، دربارۀ نظرات و کنش‌های هم اظهار عقیده و داوری می‌کنند و در یک کلام زندگی جمعی خود را سامان می‌دهند. فضای اجتماعی به‌واسطۀ دسترس‌پذیری آن برای همۀ شهروندان محل شکل‌گیری و بروز علایق و سلایق جمعی و بستر تحقق دموکراسی است. نظام دانشگاهی باید از طریق فضای اجتماعی و گفتمان عمومی از مسائل و نیازهای جامعه خبردار شود، اعتماد عمومی را در این فضا به خود جلب کند، دستاوردهایش را در همین فضا عرضه کند و از شهروندان دربارۀ این دستاوردها و میزان کارآمدی آنها بازخورد دریافت کند. در چنین فضایی است که علم، فرهنگ، صنعت و عموم شهروندان از طریق ابزارهایی که در اختیار دارند بر هم اثر متقابل می‌گذارند و یکدیگر را به پاسخگویی و لحاظ کردن نیازها، حساسیت‌ها و ارزش‌های دیگر بازیگران وامی‌دارند. بدون فضایی حائل که بین دانشگاه‌ها و مراکز علمی از یک سو و جامعه از سوی دیگر پیوند برقرار کند، نهادهای علمی همچون جزیره‌هایی بی‌ارتباط با بدنۀ جامعه به کار خود مشغول خواهند بود و جامعه نیز نیازهای خود را به منابعی دیگر عرضه می‌کند و راه‌حل‌ها را از آن منابع می‌گیرد.

هدف: هدف از برگزاری همایش «تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی: ضرورت، مبانی، راهکارها» پرداختن به ابعاد مختلف نظری و عملیِ فضای اجتماعی واسط میان نهادهای تولیدکنندۀ دانش و عموم شهروندان و نقش آن در کارآمد کردن پژوهش‌ها و دستاوردهای دانشگاهی است.

محورهای همایش:

  • چیستی و انواع فضای اجتماعی و عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری و تقویت آن
  • رویکردهای نظری گوناگون به تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی
  • شاخص‌های ارزیابی میزان پیوند نظام دانشگاهی و جامعه
  • بررسی و تحلیل وضعیت فعلی پیوند میان نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی در ایران
  • بررسی و تحلیل نمونه‌های موفق بین‌المللی در برقراری پیوند میان نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی
  • الگویابی و ارائۀ سازوکارهای تقویت ارتباط میان نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی در ایران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین خبرها
جدیدترین رویدادها

جایزه انجمن ترویج علم ایران

حمایت مالی از انجمن ترویج علم

علمی شو، نشست و گردهمایی های ترویج علم

عضویت در انجمن ترویج علم ایران

تهران، خیابان سمیه، ساختمان 108، واحد 10