متن سخنرانی جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی در روز همایش علم,در خدمت صلح و توسعه ۲۶ آبان ۱۳۹۲

متن سخنرانی جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی معاون محترم رییس جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی که توسط جنا ب آقای دکتر جواد صالحی در همایش “علم,صلح وتوسعه ”  (۲۷ آبان ماه ۱۳۹۲) که توسط انجمن ترویج علم ایران در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد,قرائت گردید.

متن سخنرانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.