مجموعه نشست های یکشنبه های ترویجی

با موضوع: تجربه هایی که کرونا برای روزنامه نگاری علم به همراه داشت
گزارشگری از کووید ۱۹ بندبازی در میان توفان

با حضور:

آقای پوریاناظمی( روزنامه نگار علم)

خانم بهاره صفوی( دبیرانجمن ترویج علم ایران و روزنامه نگار علم)

زمان: یکشنبه  ۱تیر ۱۳۹۹ساعت ۱۹

پخش زنده از صفحه اینستاگرام انجمن ترویج علم ایران:iranpopscience

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.