مجموعه نشست های یکشنبه های ترویجی

با موضوع: «دوگانه پژوهش / تحلیل و ترویج بستر فرهنگ برای رشد علوم اجتماعی و انسانی»

با حضور:

آقای دکتر ناصر فکوهی

خانم دکتر اکرم قدیمی

زمان: یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹

پخش زنده از صفحه اینستاگرام انجمن ترویج علم ایران:iranpopscience

برای مشارکت فعال در بحث، آثار زیر از  آقای دکتر فکوهی معرفی می شود:
۱. درآمدی بر علوم اجتماعی و انسانی در جهان معاصر، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
۲.صدو یک پرسش از فرهنگ،  انتشارات تیسا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.