مراسم اختتامیه “روز ترویج علم: مراسم اهدای چهاردهمین دوره جایزه ترویج علم”

مکان: برج میلاد سالن سعدی   

زمان: روزپنج شنبه ۹ آبان ماه ساعت ۱۸:۳۰-۱۶:۰۰

مدیر برنامه : جناب آقای مهندس کریمی 

ساعت برنامه

۱۶:۱۰-۱۶۰۰

تلاوت قرآن کریم و سرود جمهوری اسلامی ایران

 

۱۶:۲۰-۱۶:۱۰

خیرمقدم  خانم دکتر قدیمی( رئیس هیات مدیره انجمن

ترویج علم ایران)

۱۶:۳۰-۱۶:۲۰

جناب آقای دکتر براری(دبیر محترم کمیسیون انجمنهای

علمی ایران )

 

۱۷:۰۰-۱۶:۳۰

 استاد محترم جناب آقای دکتر یوسف ثبوتی

 

۱۷:۱۰-۱۷:۰۰

قرائت بیانیه توسط سرکار خانم خراسانچی( دبیر

چهاردهمین دوره جایزه ترویج علم ایران)

۱۸:۱۵-۱۷:۱۰

معرفی برندگان و اهدای جوایز

 

۱۸:۳۰-۱۸:۱۵

پذیرایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.