نشست ترویج علم روز چهارشنبه ۲۵ آذرماه ۹۴ دردانشگاه صنعتی اراک برگزار شد

لینک های مربوط به خبر:

http://www.irna.ir/fa/News/81881573

http://markazi.pnu.ac.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Event&CategoryID=6c72bc37-54b3-4f69-be55-5f2cb74a80a3&WebPartID=953e84f8-2809-492c-bff4-0c642f00e136&ID=82052d4c-cc82-4106-9bd8-9ab694ccb458

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.