نشست سرای اهل قلم

نشست سرای اهل قلم

 

 

عنوان سخنران
کتابخانه‌های تخصصی: تفاوت‌های ساختاری آن در بین انواع کتابخانه‌ها دکتر کیانی
تولید علم در دانشکده‌ها، پژوهشگاه‌ها و نهادهای تخصصی دکتر زارع
ترویج علم و مراحل آن دکتر قدیمی
کتابخانه‌های تخصصی و جایگاه آنها در ترویج علم دکتر کیانی
کتابدار کتابخانه‌‌های تخصصی: نقش مروج علم آقای عمرانی
انجمن ترویج علم ایران: ساختار، فعالیت‌ها و برنامه‌ها دکتر قدیمی
ترویج علم در جامعه علمی امروز ایران دکتر زارع
بلوغ کتابخانه‌های تخصصی: ترسیم ترویج علم برای آنها آقای عمرانی

 

 

مکان: نمایشگاه کتاب- طبقه فوقانی شبستان – انتهای راهرو، سالن سرای اهل قلم (کتاب و رسانه)

زمان: پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.