نشست علمی تغییر اقلیم و چالش های امروز ایران

روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه

 ساعت ۱۳:۳۰ تا۱۵:۳۰

ساعت

سخنران

عنوان

 

۱۳:۵۰-۱۳:۳۰

خانم دکتر مهری اکبری

استادیار دانشگاه خوارزمی

 

گرمایش جهانی و بحران انرژی در ایران

 

۱۴:۱۰-۱۳:۵۰

آقای دکتر مصطفی مهر­آیین

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

تحلیل علمی بحران هوای تهران از منظر اجتماعی

 

۱۴:۳۰-۱۴:۱۰

خانم دکتر ساناز سهرابی‌زاده

 استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

توانمندسازی زنان و مساله تغییر اقلیم

 

۱۴:۳۰-۱۴:۵۰

آقای دکتر مهدی زارع

استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله ­شناسی و مهندسی زلزله

 

تغییر اقلیم در ایران، چالش‌ها و شرایط نوین روابط بین‌المللی

 

۱۴:۵۰-۱۵:۱۰

دکتر علی اردلان

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

تغییر اقلیم و نظام سلامت

 

۱۵:۱۰-۱۵:۳۰

 

پرسش و پاسخ

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.