نشست علم و تکنولوژی: سویه های اخلاقی

انجمن ترویج علم ایران با همکاری گروه اخلاق علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار می کند:

نشست علم و تکنولوژی: سویه های اخلاقی

با حضور:

آقای دکتر علیرضا ثقه الاسلامی

آقای دکتر امیرحسین خداپرست

آقای دکتر رحمان شریف زاده

آقای دکتر حسین شیخ رضایی

آقای دکتر آرش موسوی

آقای دکتر مصطفی مهر آیین

آقای دکتر کیوان الستی

زمان: چهارشنبه ۲۳ آبان ماه ۹۷ ساعت  ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۳۰

مکان: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

نشانی: خیابان انقلاب، تقاطع فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر ، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایراندک)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.