نقد و بررسی کتاب نگاه انتقادی به دانشگاه هاروارد

انجمن ترویج علم ایران با هکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می کند:

نقد و بررسی کتاب نگاه انتقادی به دانشگاه هاروارد

باحضور:

دکتر مرتضی مردیها ( مترجم کتاب)
دکتر مصطفی مهرآیین
دکتر منصور وصالی

زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ماه۹۷

ساعت: ۱۵ تا ۱۷

مکان: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

« حضـور بـرای همـه آزاد اسـت »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.