نقش اطلاعات درفرهنگ عمومی

گروه علم ­سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

زمان: سه ­شنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸ برابر با ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹

ساعت ۱۴ الی ۱۶

مکان:سالن جلسات طبقه چهارم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

زمان

سخنرانان

۱۴:۲۰-۱۴:۰۰

دکتر نوروزی چاکلی

۱۴:۴۰-۱۴:۲۰

دکتر شیما مرادی

۱۵:۰۰-۱۴:۴۰

دکتر المیرا جنوی

۱۵:۲۰-۱۵:۰۰

دکتر قاسم آزادی

۱۶:۰۰-۱۵:۲۰

ساجده عبدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.