نقش تاریخ علم ایران در ترویج علم

گروه حقوق و اخلاق علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

زمان: چهارشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

ساعت ۱۴ الی ۱۶

مکان:سالن جلسات طبقه چهارم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

زمان

                                   سخنرانان

۱۴:۳۰-۱۴:۰۰

دکتر حنیف قلندری

۱۵:۰۰-۱۴:۳۰

دکتر یاوری

۱۵:۳۰-۱۵:۰۰

دکتر گمینی

۱۶:۰۰-۱۵:۳۰

                                  پرسش و پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.