نقش رسانه در ترویج علم با رویکرد شناخت ایران زمین

گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

زمان: چهارشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

ساعت ۱۴ الی ۱۶

مکان: سالن جلسات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور  سالن دکترقانعی راد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.