هفتمین همایش موزه های علوم و فناوری ایران “میراث علم و جامعه”

زمان ۱۲ الی ۱۴ دی ماه ۱۳۹۶

مهلت ارسال چکیده مقاله: پایان تیرماه ۱۳۹۶

ارسال مقاله: پایان مهر ماه ۱۳۹۶

برای ثبت نام، ارسال مقاله و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی

www.inmost.ir

مراجعه فرمایید و یا با شماره ۸۸۹۱۴۹۳۴ تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.