هفته ترویج علم “روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه” ۲۳ تا ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۶

 

سـه‌شنبـه ۲۳ آبـان
همـایش ملـی تـاب‌آوری محیـط زیستـی شهـرهـای ایـران

 

چهارشنبـه۲۴ آبـان
بـزرگداشت روز جهـانی علـم در خدمت صلـح و تـوسعه
آشنایی با اخلاق آموزش و پژوهش برای معلمان

 

پنـج‌شنبـه۲۵ آبـان
هیجدهمین دوره جـایزه تـرویج علـم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.