هفته ترویج علم۱۳۹۵

روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

۱۶ تا ۲۰ آبان ماه۱۳۹۵

WORLD SCIENCE DAY

For Peace and Development

۶-۱۰November 2016

یکشنبه ۱۶ آبان ماه/ روز علم و زندگی

دوشنبه ۱۷ آبان ماه/ روز ترویج علم و تاریخ علم

سه شنبه ۱۸ آبان ماه/ روز علم، جامعه و دانشگاه ( درهای باز)

ترویج خواندن برای بهتر زیستن

چهارشنبه۱۹ آبان ماه/ روز ترویج علم و فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی

پنج شنبه ۲۰ آبان ماه/ روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

گردهمایی فعالان ترویج علم در ایران

هفدهمین دوره جایزه ترویج علم

pooster-tarvije-elm-95-sit

نمایشگاه هفته ترویج علم از ۱۵ تا ۱۹  آبان ماه در کتابخانه عمومی حسینه ارشاد دایر می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.