همایش بین المللی طراحی و توسعه خدمات کتابخانه های عمومی پیش نشست دوم

همایش بین المللی طراحی و توسعه خدمات کتابخانه های عمومی پیش نشست دوم
سخنران : خانم دکتر اکرم قدیمی
دبیر نشست: خانم دکتر لیلی سیفی
موضوع نشست : رویکرد سیاستگذاران به توسعه خدمات کتابخانه های عمومی
زمان نشست چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۳۰
شرکت در برنامه از طریق اسکای روم
skyroom.online/ch/farspl/farslib

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.