هم اندیشی زن، علم و زندگی

کارگروه زن وعلم، انجمن ترویج علم ایران در روز ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۳  برنامه هم اندیشی، زن، علم و زندگی را در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با حضور خانم دکتر زهرا امام جمعه، خانم پوران درخشنده، خانم زهرا صدراعظم نوری، خانم دکتر سیده فاطمه مقیمی ، خانم ملکی ها و خانم دکتر الهه حجازی (دبیرهم اندیشی) برگزار خواهدکرد.

زمان:۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ ساعت۱۵ الی۱۸

مکان: خیابان ملاصدرا- خیابان شیراز جنوبی – خیابن سهیل – مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.