چگونه در مدرسه از اخلاق سخن بگوییم؟

از مجموعـه کـارگـاه‌هـای آمـوزش علـوم

مدرس: دکتر حسین شیخ رضایی

آیـا نسـل جدیـد در مقـایسه بـا نسـل پیـش بـی‌اخـلاق‌تـر شـده است؟

انتظـار مـا از دانـش‌آمـوز اخـلاقی چیـست؟

دربـاره چه بی‌اخـلاقی‌هـایی می‌تـوان با دانـش‌آمـوزان صحبت کـرد؟

آیـا لازم است سـاعتی در برنـامه درسی به اخـلاق اختصـاص پیـدا کنـد؟

در مـواجهـه بـا دوراهـی‌هـای اخـلاقی چـه می‌کنیـد؟

چگـونه می‌تـوان شخصیـتی اخـلاقی تـربیت کـرد؟

چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

ساعت ۱۵ تا ۱۸

مرکز آموزش نیروی انسانی منطقه ۵ آموزش و پرورش شهر تهران

نشـانی: بلوار آیت‌الله کاشانی نبش شقایق شمالی

جهت ثبت نام با شماره تلفن۸۱۰۳۲۲۵۱ تماس حاصل فرمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.