کارگاه بین المللی کووید۱۹ و الگوی مصرف آب

انجمن ترویج علم ایران و دفتر منطقه ای یونسکو در تهران با همکاری کرسی یونسکو در ترویج علم همزمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه برگزار می کند

۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹ (۱۱ نوامبر۲۰۲۰)

با حضور متخصصان و کارشناسان داخلی و بین المللی

مهلت ثبت نام :۱۷ آبان ماه

این دوره به صورت رایگان برگزار و به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اهدا می شود.

tarvijeelm@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.