کارگاه ترویج علم و فناوری و نقش پژوهشگران دانشگاهی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

کارگاه ترویج علم و فناوری و نقش پژوهشگران دانشگاهی با حضور دکتر مصطفی معین دکتر سعید سمنانیان، دکتر حسین شیخ رضائی ، دکتر اکرم قدیمی و دکتر طاهره صاحب برای اعضاء هیئت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد و با حضور دکتر هاشمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و دکتر ابراهیمی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه در روز پنجشنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۵ در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد .

kt7

http://news.um.ac.ir/news-12162.html

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.