کارگاه پایان دادن به سوء تغذیه کودکان و نوجوانان

انجمن ترویج علم ایران برگزار می کند:

کارگاه پایان دادن به سوء تغذیه کودکان و نوجوانان

زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۳ آبان ماه ۹۷ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰

محل برگزاری: نگارستان شهر

نشانی: گیشا، خیابان پیروزی شرقی ، بوستان گفتگو ، نگارستان شهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.