گردهمایی سازمان ها و نهادهای فعال در حوزه ترویج علم

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می کند:

گردهمایی سازمان ها و نهادهای فعال در حوزه ترویج علم

“با هدف شناسایی وضعیت موجود نهادهای فعال و هم افزایی میان آنها”

زمان : سه شنبه ۲۵ مهرماه۹۶ ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳

مکان: وزارت علوم تحقیقات و فناوری طبقه ۱۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.