علوم زمین: آب و هوا

 دانلود نسخه PDF کتاب [حجم: ۲.۷MB]

***

فهرست مطالب

هوا

به معلمان

فعالیت ۱: چگونه می‌توانید ببینید که هوا فضا را اشغال می‌کند؟

فعالیت ۲: چگونه می‌توانید هوا را بریزید؟

فعالیت ۳: چگونه می‌توانید بفهمید که هوا وزن دارد‌ یا نه؟

فعالیت۴: چگونه می‌توانید وزن و فشار هوا را احساس کنید؟

فعالیت۵: راهی دیگر برای حس کردن فشار چیست؟

فعالیت۶: چگونه می‌توان هوا را فشرده کرد؟

فعالیت ۷: راه دیگر فشرده کردن هوا چیست؟

فعالیت ۸: یک تکه مقوا چه چیزی را می‌تواند درباره‌‌‌‌ی هوا به شما‌ یاد دهد؟

فعالیت۹: چگونه می‌توانید‌ یک قوطی فلزی را بدون دست زدن به آن له کنید؟

فعالیت ۱۰: چگونه می‌توانید قوطی نوشابه را با فشار هوا له کنید؟

فعالیت ۱۱: فشار هوا چگونه چیزها را قوی‌تر می‌کند؟

فعالیت ۳: مَیَعان چیست؟

فعالیت ۴: چگونه می‌توانید از هوا آب تهیه کنید؟

فعالیت ۵: راه دیگر تهیه آب از هوا چیست؟

فعالیت ۶: چگونه می‌توانید در یک لیوان کاغذی آب را به جوش آورید؟

فعالیت ۷: چگونه می‌توانیم فشار آب را ببینیم؟

فعالیت ۸: چند میخ را می‌توانید در‌ یک لیوان آب جا دهید؟

فعالیت ۹: چگونه می‌توان کشش سطحی را قطع کرد؟

فعالیت ۱۰: چگونه می‌توانید با صابون قایق موتوری بسازید؟

فعالیت ۱۱: چگونه می‌توانید نور را بریزید؟

فعالیت ۱۲: چگونه‌ یک قطره آب، چیزها را بزرگ‌‌تر می‌کند؟

فعالیت ۱۳: چگونه می‌توان با آب، سکه‌ای را ظاهر کرد؟

فعالیت ۱۴: خرس‌ها چه چیزهایی می‌دانند که خیلی از آدم‌ها نمی‌دانند؟

فعالیت ۱۵: از تخم مرغ چه چیزی‌ یاد می‌گیرید؟

فعالیت ۱۶: چگالی‌سنج چگونه کار می‌کند؟

فعالیت ۱۷: دما چه اثری بر سرعت مولکول‌ها می‌گذارد؟

فعالیت ۱۸: وقتی آب جامد می‌شود، چه اتفاقی می‌افتد؟

فعالیت ۱۹: چگونه می‌توان‌ یک کرم ساخت؟

فعالیت۲۰: چگونه کشمش شنا می‌کند؟

وضعیت هوا

به معلمان

فعالیت ۱: چگونه می‌توان باران ساخت؟

فعالیت ۲: چگونه می‌توان ابر ساخت؟

 فعالیت۳: چگونه می‌توان‌ یک دما‌سنج ساخت؟

فعالیت ۴:  چگونه می‌توان فشار هوا را اندازه‌گیری کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.