برنامه چهارشنبه ۸ آبان «روز تاریخ علم و راهبردهایی برای آموزش علم »

زمان

سخنران

عنوان (موضوع)

۱۴:۳۰تا ۱۴:۴۵

 

افتتاحیه، تلاوت قرآن کریم و سرود جمهوری اسلامی ایران 

۱۴:۴۵تا۱۵:۱۵

 آقای دکتر حسین شیخ‌رضائی

تاریخ علم و آموزش علم

۱۵:۱۵تا ۱۶:۰۰

 آقای دکتر امیرمحمد گمینی

تاریخ فیزیک و آموزش فیزیک

۱۶:۰۰تا ۱۶:۱۵

 

پذیرایی

۱۶:۱۰تا۱۷:۰۰

 آقای دکتر حسن میانداری

تاریخ زیست‌شناسی و آموزش زیست‌شناسی

۱۷:۰۰ تا ۱۷:۴۵

آقای احسان امینی

تاریخ ریاضی و آموزش ریاضی

۱۷:۴۵تا۱۸:۳۰

 

پرسش و پاسخ و بحث گروهی درباره تجارب تدریس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.