صدونهمین نشست یکشنبه های ترویجی

صدونهمین نشست یکشنبه های ترویجی
۱۶ آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۹ الی ۲۰ به وقت تهران
باحضور: سرکار خانم صونا آقابابایی ، مدیر ترویج علم موزه ملی علوم و فناوری و سرکار خانم بهاره صفوی ، دبیرنشست
موضوع نشست: معرفی جشنواره علم برای همه
از طریق صفحه اینستاگرام انجمن ترویج علم ایران برگزار می شود.

http://instagram.com/iranpopscience

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.