بایگانی نویسنده: مدیر سایت

نشست تخصصی نقش کارگزاری های تخصصی ملل متحد در تولید و ترویج علم

انجمن ترویج علم ایران با همکاری   انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران برگزار می کند: نشست تخصصی نقش کارگزاری های تخصصی…

فراخوان بازدید دانش آموزان از نمایشگاه هفته ترویج علم سال۹۴

ساده‌سازی مفاهیم علمی و جاری‌سازی رویکرد و تفکر علمی در ابعاد تخصصی، عمومی، حرفه‌ای و فردی، دغدغه مشترک بسیاری از انسان‌های فهیم و صاحب اندیشه است. انجمن ترویج علم در…