بایگانی نویسنده: مدیر سایت

دهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری

علاقمندان می‌توانند تا تاریخ ۹۴/۷/۲۰ مقالات خود را به صورت چکیده مبسوط درسه صفحه با فرمت اعلام شده  و از طریق وبگاه کنفرانس www.nqpc.ir به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند. جزئیات فرمت و…